TARİHÇE

türkbayrağı

Kooperatif Tarihi Kronolojisi (Olay Sırası)

 2005

26 Mayıs 2005 tarihinde 14 kurucu ortak tarafından İstanbul 28 Noterliği 17006 yevmiye no’su ile 1163 sayılı Kooperatifler kanunu 88’nci maddesine göre hazırlanmış ana sözleşme imzalanarak kuruluş işlemlerine başlanmıştır.

Kurucu Yönetim Kurulunda; Hasan Büyükdede, Sait Kılıç, Mehmet Nuri Görenoğlu, Mehmet Develioğlu ve Erdogan Torun yer almıştır.

Kurucu Denetim Kurulu, Mustafa Alkan ve Adnan Alev’den teşekkül etmiştir.

01 Haziran 2005 tarih 31814 kayıt ile İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlügü’nden izin alınmıştır.

08/06/2005 tarihinde Kooperatif Ana Sözleşmesi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce 556338 no ile tescil edilerek Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiş ve tüzel kişilik kazanılmıştır.

Kuruluş ”San-bir Bulvarı 1. Bölge Orhan Veli Cad. KIRAÇ-BÜYÜKÇEKMECE/ İSTANBUL“ adresinde gerçekleştirilmiştir. Geçici adresden 01/12/2006 tarihinde “İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Tormak Sanayi Sitesi Sosyal Tesis B Blok No:12/B Küçükçekmece/İSTANBUL“ adresine taşınılmıştır.

16 Mayıs 2005 tarihinde TOKİ İstanbul Bölge Müdürlügünden kooperatifimizin ihtiyacı olan Sanayi Arsası talebinde bulunulmuştur.

13 Haziran 2005 tarihinde S.S.İkitelli Küçük Sanayi Siteleri Yapı Kooperatifleri birliğine başvurulmuş, Birlik yönetim kurulunun 13/07/2005 tarih 225 sayılı kararı ile üye olunmuştur.

2006

20 Eylül 2006 tarihinde TOKİ tarafından kamulaştırılacak 1.100 dönümlük arazi ile ilgili taşınmazların Tapu, Kadastro, Belediye, TOKİ v.b kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacak işlerini organize etmek ve gerekli bilgi ve belgeleri toplamak, teknik danışmanlık yapmak üzere Kuzey Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd ile sözleşme yapılmıştır.

28/09/2006 tarihinde İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Hadımköy Beldesi, Deliklikaya köyü sınırları içerisinde kalan alan, Kooperatifimizin talepleri dikkate alınarak; TOKİ tarafından 1164 sayılı Arsa üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkındaki kanun amaçlarında değerlendirilmek üzere kamulaştırılma kararı alınmıştır. Aynı tarihde 4650 Sayılı kanunla değişik 2942 sayılı Kanun hükümlerine göre TOKİ adına kamulaştırılması hususunda Başbakanlık Olur’u alınmıştır.

22/11/2006 tarihinde Koperatife kurucu ortaklardan başka, ortaklık talebinde bulunan adayların ilk kabulleri Yönetim Kurulunun 27 sayılı kararı ile gerçekleştirilmiştir.

29 Kasım 2006 tarihinde TOKİ ile kooperatif arasında Hadımköy Deliklikaya Mahallesi avans usulü kamulaştırma yapılması hususunda protokol imzalanmıştır.

2007

08 Ocak 2007 tarihinde Kamulaştırma ile ilgili hukuki süreci takip etmek üzere Av. Mehmet ASMAOĞLU ile sözleşme yapılmıştır.

10/01/2007 tarihinde 29/11/2006 tarihli TOKİ ile kooperatif yapılmış ve devam etmekte olan protokole ek olarak kamulaştırma alanı ile ilgili açılacak adli yargı mercilerinde görülecek davaların takibi ve doğuracağı sonuçları izlemek üzere ek protokol yapılmıştır.

2008

01/01/2008-31/12/2008 ayları Kamulaştırma ile ilgili hukuki sürecin takip ve kontrolü ile tamamlanmıştır.

2009

15 Haziran 2009 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce Alana ilişkin 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı olarak onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu planda bölge Sanayi kullanımı için öngörülmüştür.

15 Mayıs 2009 tarihinde başlamak üzere kamulaştırılma hukuki süreci tamamlanan parsellerin TOKİ tarafından kooperatife tapu ile devri gerçekleşmeye başlamıştır. Kamulaştırma ile bu tarihden başlamak üzere 1.059,323,66 m² alan kooperatife kazandırılmıştır.

03 Temmuz 2009 tarihinde Deliklikaya Mahallesinde faaliyet gösteren S.S.Özar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ile S.S.Bahçeşehir Demirciler ve Sanayiciler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi yaptıkları üçlü protokol kapsamında işbirliği ile hareket etme kararı almıştır. Bu kapsamda Deliklikaya Sanayi alanında yapılacak altyapı yatırımlarının tamamının mülkiyet m² oranında ödeme yapılarak karşılanması konusunda anlaşma yapılmıştır.

2010

29 ocak 2010 tarihinde DESB Sanayi Alanı içinde imar faaliyetleri devam eden alana yönelik Elektrik Enerjisi temini ve Elektrik Dağıtım tesisleri proje ve tesisi ile ilgili danışmanlık hizmeti alınması hususunda Armagan Müh. Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. ile protokol imzalanmıştır.  

….2010 tarihinde 1/5000 Revizyon nazım imar planı tasarısı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tasarısı hazırlanması, Plan raporlarının hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlarların görüşlerinin alınması v.b. için BİMTAŞ Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müş. Tek. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. ile protokol imzalanmıştır.     

Eylül 2010 tarihinde yürürlüğü giren 1/25000 Ölçekli İstanbul İli Kuzey Marmara Otoyolu Nazım İmar Planı’nda proje alanının kuzeyinden otoyol geçmekte ve alanın içine kavşak kolu ile erişim sağlanmaktadır. Bu otoyol projesi tamamlandığı takdirde bölgeye erişim en üst seviyede gerçekleşecektir. Proje kapsamında, projede oluşturulan yol ağı, Kuzey Marmara Otoyolu projesi ile entegre edilerek hazırlanmıştır.

22/11/2010 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca bölgenin güncel alt ölçekli planları; 1/5000 Ölçekli Hadımköy Bölgesi Nazım İmar Planı onaylanarak yürürlüğü girmiştir.

2011

14.01.2011  tarihinde Hadımköy Sanayi Bölgesi 1. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi onaylanmıştır. Söz konusu planlarda proje alanı kısmen sanayi, kısmen de ticaret ve donatı alanında kalmaktadır.

15 Nisan 2011 tarihinde Yol ve Altyapı Avan ve Uygulama projeleri yapımı işi Emi-İmar-Kemer iş ortaklığına verilmiştir.

01 Temmuz 2011 tarihinde 3194 sayılı yasanın 18 nci maddesi kapsamında imar uyğulaması yapılması ile ilgili iş ve işlemleri takip ve kontrol için Emi Harita Bilgi İşlem İnş. ve Tic. Ltd. ile protokol imzalanmıştır.

2012

03 Mayıs 2012 tarihinde Toprak işleri Kontrollük ve Müşavirlik işleri Denge Altyapı Proje Müşavirlik ve İnşaat A.Ş. ye verilmiştir.

18 Nisan 2012 tarih GD 3899 sayılı yazısı ile Arnavutköy Belediye Başkanlığından Deliklikaya Sanayi alanı içinde kalan yolların projesine uyğun olarak tarafımızca inşaası için olur alınmıştır.  

09.05.2012 tarihli Arnavutköy Bel. 48 no’lu Meclis Kararı ile 1/1000 lik plan değişikliği  onaylanmıştır. Değişiklik;  Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nün 16.02.2012 tarih ve B.11.1, KGM.1.01.06.00 1210.02-06840 sayılı yazısı ve 16.07.2010 tarih ve B.11.1,TCK.1.01.02,00-161114563 sayılı görüş yazıları sebebiyle yürürlükteki 1/1000 Uygulama İmar Planı tadil edilmiştir. 

07 Haziran 2012 tarihinde Deliklikaya Sanayi Alanı içindeki Toprak işleri işi Aksiyon-Gökkar iş ortaklığına yapılan sözleşme ile verilmiştir.

 

2013

21/02/2013 tarih ve 168 sayılı Arnavutköy Belediyesi encümen kararı uyarınca satışı yapılan 266 ada 6 parsel 20.080,20 m2 taşınmazla ilgili olarak ihaleye katılarak, satın alınan arsa kooperatife kazandırılmıştır.

05/03/2013 tarihinde “Hadımköy Deliklikaya Mah. DESB Sanayi Bölgesi Uyar Cad. NO: 22 Arnavutköy/İSTANBUL “ adresindeki 260 Ada 8 nolu tamamı kooperatifimize ait Sosyal ve Kültürel alan imar lekeli alan üzerine tarafımızca inşaa edilen idari binaya 10/05/2013 tarihinde taşınılmıştır.

24 Nisan 2013 tarihinde Dere ıslahı yapım işi Aksiyon gökkar iş ortaklığına yapılan protokol ile verilmiştir.

06/05/2013 tarihinde Geotek Danışmanlık Müh.Müş.İnş.Turizm.San ve Tic.ltd ile Kireç ile Stabilizasyon yapılması işleri ve labaratuvar hizmetleri alınması hususunda protokol yapılmıştır.

14/05/2013 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile DESB yol toprak işleri kapsamında kireç ile kil malzemenin stabilize edilmesi işlemleri konusunda 16/05/2013 tarihinden başlayarak  teknik danışmanlık 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanunun 37. Mad. uyarınca alınmıştır.

24 Haziran 2013 tarihinde Mülkiyeti kooperatiflere ait DESB sanayi alanında faaliyet gösteren S.S.Özar ve S.S.Bahçeşehir kooperatifleri ile birlikte İstanbul Valiliğine Alanın Özel Organize Sanayi Bölgesi olması talebinde bulunulmuş, İstanbul Valiliğinin 05/07/2013 tarih 56132 sayılı yazıları ile OLUR muvaffakati alınmıştır.

2014

01/01/2014-31/12/2014 ayları Altyapı imalatları ile ilgili işlerin takip ve kontrolü yapılmıştır.

2015

01/01/2015-31/12/2015 ayları Altyapı imalatları ile ilgili işlerin takip ve kontrolü yapılmıştır.

19 Mart 2015 tarihinde Ust yapı Aksiyon-Gökkar adi ortaklığı ile kooperatifimiz arasında Yol altyapısı ( içme suyu, doğalgaz, yol kavşak geçişleri)  yol üst yapısı, elektrik altyapısı ve Diğer etap işleri yapım işi konusunda sözleşme yapılmıştır.

04 Haziran 2015 tarihinde
Aksa Trakya Dogalgaz Dagıtım A.Ş. ile kooperatifimiz arasında Dogalgaz altyapı yapı protokolü imzalanmıştır.

31 Temmuz 2015 tarihinde Aksiyon Gökkar iş ortaklığı ile kooperatife ait parsellerin hafriyat işlerinde eşitlik sağlamak üzere Ada içi Hafriyat toprak işleri yapılması sağlanmıştır.

12 Ekim 2015 tarihinde  mülkiyeti kooperatifimiz ile bölgede faaliyet gösteren S.S.Özar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ile S.S.Bahçeşehir Demirciler ve Sanayiciler Toplu işyeri yapı kooperatine ait olan DESB içinde 316 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10 sayılı parseller anlaşma yolu kamulaştırma ile TEİAŞ’a indirici merkez yapılması kaydıyla devredilmiştir.

11 Aralık 2015 tarihinde  Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. ile kooperatifimiz arasında Kullanıcı tarafından tesis edilecek varlıkların yapımına ilişkin tesis sözleşmesi imzalanmıştır.                                                                    

2016
01/01/2016-31/12/2016 ayları Altyapı imalatları ile ilgili işlerin takip ve kontrolü yapılmıştır.

07.Mayıs 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul kararı gereği Kura ile ilgili çalışmalara başlanmıştır.

16 Agustos 2016 tarihinde Arnavutköy Belediyesinin düzenlediği Hadımköy Sanayi Fuarına kooperatifimiz 43 nolu standda katılmıştır.

31 Agustos 2016 tarihinde DESB Dahilinde yolların Geogrid Donatılı Yapı Blok Duvar işleri onaylı projesine uyğun (Geogrid Donatılı Yapı Blok Duvar işleri Zeyilname -1) şekilde yapılması işi,  yüklenici olarak Üst yapı Aksiyon-Gökkar İş ortaklığı ile sözleşmeyle verilmiştir.

08 Eylül 2016 tarihinde Sanayi Alanında faaliyet gösterecek ortaklarımızın kredilendirmeleri ile ilgili olarak ÇİN CUMHURİYETİ’ nden firmalarla görüşmeler yapılmıştır.

20 Eylül 20016 tarihinde Genel Kalan işler kapsamında yol üst yapısı 2. Etap işleri Bitümlü Temel ve Kaldırım işi ile ilgili olarak Üst yapı Aksiyon-Gökkar İş ortaklığı ile sözleşme yapılmıştır. 

20/09/2016 tarihinde Altyapı (kanalizasyon, Yağmursuyu, İçme Suyu, AG ve OG Elektrik, Telekominikasyon) çalışmaları tamamlanan yolların, Asfalt altı malzemesi serili bölümüne Asfalt  kaplama işlerine başlanılmıştır.

30 Eylül 2016 tarihinde Altyapısı %80 oranında tamamlanan, üst yapı inşaatlarına geçmek üzere hazırlıkların yapıldığı dönemde DESB Sanayi Bölgesi Açılış Töreni Sanayi Bakanı Dr.Faruk Özlü, Büyükşehir Belediye Başkanı, Dr. Kadir Topbaş, Milletvekilleri, Başbakanlık Etik Kurul Başkanı, Vali V, Arnavutköy Kaymakamı, İlçe Belediye Başkanları,  TOBB Başkan Vekili, Odalarımızın değerli Başkanları, Üniversite Rektörleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Kooperatif başkanları ve yöneticileri, Sanayiciler, dostlarımız, ortaklarımız ve basın mensupları katılımı ile açılmıştır.

2017
01/01/2017-31/12/2017 ayları Altyapı imalatları ile ilgili işlerin takip ve kontrolü yapılmıştır.

26/01/2017 tarihinde 294 ada 1 parsel üzerini mevcut ortaklara yan sanayi ya da tedarikçi olması amacıyla  500 m2 tabanlı 60 adet işyeri inşaatı ile ilgili çalışmalar başlamıştır. Ortaklık hukuku içinde işyerleri, proje üzerinden ortak kaydı yapılarak tahsis edilecektir.  İşyeri inşaatlarına OCAK /2018 tarihinden itibaren başlayacak olup, kaba inşaat, Dış cephe, Çevre düzenleme ile Elektrik ve Kalorifer tesisatı kooperatif tarafından yapılacaktır.

08 Agustos 2017 tarihinde Kooperatif faaliyet alanında kooperatifin mülkiyetinde bulunan 284 adet parselde toplam 662.803,92 m2 alanlı Sanayi Parsellerinin 156 kayıtlı ortağa tahsisi ile ilgili olarak Kura iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kura işlemleri Kooperatif Ana sözleşmesi 61. Maddesinin hükmü gereği hazırlanan Teknik Heyet Raporu ( Şerefiye Raporu) ve Kura Yönetmenliği çerçevesinde yapılmıştır. Kooperatif Şerefiye Raporunda görüldüğü üzere + ve – olarak şerefiye belirlemiş olup,  (+ ) bir kısım ortak şerefiye bedeli öderken, (- ) diğer ortaklar şerefiye bedeli alacaklardır.

09 Agustos 2017 tarihinde Ortaklara Kura ile tahsis edilen Sanayi Parselleri teslimleri gerçekleşmiştir.

01 Kasım 2017 tarihinde Kura ile Sanayi Parseli tahsisi yapılan ortaklara Tapu Tahsis Belgesi dağıtılmaya başlanacaktır.

                                                                                                                                                                                KOOPERATİF YÖNETİM KURULU