ÖNERİLERİMİZ

ÖNERİLERİMİZ

YENİLİKCİ, İLERİ TEKNOLOJİYİ KULLANABİLEN, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE, EKOLOJİK DENGE, KENTSEL REKABET, SOSYAL ADALETİN SAĞLANMASI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ESASIYLA KURULMUŞ SANAYİ BÖLGELERİYLE MÜMKÜNDÜR.

Ortaklarımıza çevreye dost, enerji verimliliği yüksek binalar yapılmasını öneriyor ve bunlarla ilgili faydalı linkleri aşağıda sunuyoruz.

Endüstri 4.0 (4. Sanayi Devrimine hazır olmak.) Endüstri 4.0 Alman Hükümetinin imalat gibi geleneksel sanayiyi bilgisayarlaşma yönünde teşvik etme ve yüksek teknolojiyle donatması projesidir. Bu yeni endüstrideki amaç; uyum, kaynak verimliliği ve ergonominin hem müşteriler hem de iş-değer sürecinde iş ortaklarının entegrasyonunu karakterize etmektir.  Endüstri 4.0 terim olarak dördüncü sanayi devrimi anlamına gelmektedir. İlk sanayi devrimi su ve buhar gücü ile üretim mekanizmasının üzerine kurulmuşken, onu ikinci sanayi devrimi olan elektrik enerjisi yardımı izledi. Daha sonrasında ise üçüncü sanayi devrimi olan dijital devrim gerçekleşerek elektronik kullanımı artmıştır. Bu gün  Endüstri 4.0  günüdür. Ayrıntılar için Tıklayınız.

Bireysel enerji üretimi : Yeni yasal düzenlemeyle birlikte, 1 MVA altında bireysel elektrik üretimi için Lisans zorunluluğu kaldırılmıştır. (LÜY: Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği). Elektrik abonesi olan herkes (her gerçek veya tüzel kişi) lisanssız elektrik üretim tesisi kurabilir.Link : Resmi Gazete

Güneş Enerjisi :DESB alanında güneş enerjisi verimliliğinin ölçülmesi amacıyla bir ölçüm istasyonu kurulmuş ve 2015 ten bu yana ölçümler yapılmıştır. Enerji verimliliği raporu akredite bir kurum tarafından hazırlanmıştır. İlgilenen ortaklara bilgi verilebilir. Güneş enerjisi üretecek altyapı ve yatırımlar bakanlıkça desteklenmekte ve uygun krediler sağlanabilmektedir. Ayrıntılar İçin tıklayınız.

Yağmur suyu ve gri su geri kazanımı :Gri su geri kazanımı ile arıtılmış su, tuvalet rezervuarları, bahçe ve tarımsal sulama, araba yıkama, süs havuzları vb. alanlarda güvenle kullanılmaktadır. Ayrıca çatılardan toplanan yağmur suyunun değerlendirilmesi amacıyla, su toplama sisteminin kanalizasyon yerine yeraltında depolama yapacak şekilde kurulmasının önemini vurgulamak isteriz. Pahalı olmayan bir yatırımla proje aşamasında iken yapılacak böyle bir düzenleme hem ekonomik, hem de çevreci olacaktır. Ayrıntılar İçin Tıklayınız.

 Leed sertifikası :  Leed sertifikası, özetle çevreye duyarlı yapı sertifikasıdır. Bugün LEED, dünyada en yaygın, en güvenilir ve en geçerli "Yeşil Bina Sertifika Sistemi"dir. Amacı, insana ve doğaya saygılı yeşil binalar ve yerleşkeler yaratarak dünyamızın daha yaşanabilir olmasını sağlamaktır. Gönüllü bir sertifika sistemi olan "Yeşil Bina Derecelendirme Sistemi" ile yapılarda ölçülebilir oranlarda verimliliğin arttığı bilimsel verilerle ortaya konmuştur. Ayrıntılar İçin Tıklayınız.

Deliklikaya Sanayi Bölgesi (DESB) : Kooperatifimizin içinde yer aldığı, Site içi ulaşımın 20-25-30 metre genişlikte caddelerle sağlandığı, sokağı olmayan Sanayi Bölgemiz. Sanayi Bölgemiz İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Deliklikaya Mahallesinde yer almaktadır. Yapılmakta olan Kuzey Marmara Otoyolu, bağlantı yolu bölgemize yakın geçmektedir. Gişeler bölgemiz içindedir. Bölgemiz Tem Otoyoluna 9 km, İstanbul Merkeze 35 km, Ambarlı Limanına 20 km, yapılmakta olan yeni havaalanına 22 km, yapımı planlanan Halkalı-Avrupa demiryolu yükleme boşaltma istasyonuna 1 km uzaklıktadır. 2018 yılına kadar Raylı Sistemin bölgemize ulaşması planlanmıştır. Endüstri 4.00 hazırdır. DESB Web Sayfası için Tıklayınız.

2017 Vatandaş Bütçe Rehberi 

Bütçe Nedir? Bütçe, harcamalar ile gelirlerin geleceğe yönelik tahminlerini gösteren ve gerek giderlerin yapılması gerekse  gelirlerin toplanmasına ilişkin hükümleri düzenleyen belgedir. 2017 yılında büyümenin yüzde 4,4 düzeyine çıkması hedeflenmektedir. Küresel ekonomide toparlanma ve buna bağlı olarak dış talebin artması, dış finansman koşullarının elverişli bir şekilde devam etmesi, jeopolitik risklerin azalması, turizm sektöründeki toparlanma ile özel sektör yatırım ve tasarruf oranlarının artmasının ekonomik büyümemizi destekleyen temel unsurlar olması beklenmektedir. Ayrıca gerek bugüne kadar gerçekleştirilen yapısal reformlar gerekse de önümüzdeki dönemde uygulamaya konulacak reformlar ile yatırım, üretim, istihdam ve ihracat desteklemek suretiyle potansiyel büyüme oranımız yukarı çekilecektir. Bütçeden ayrılan kaynaklarla Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri güçlü bir şekilde desteklenmeye devam edilecek, özel sektörün maliyetleri aşağı çekilecek, destek ve teşvik unsurları artırılacaktır.Ayrıntılar İçin Tıklayınız.