İNŞAAT RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

SANAYİ PARSELLERİ ÜZERİNDE İNŞAAT RUHSATI ALMAK İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİDİR?

·         Ruhsat İşlem Belgesi

·         Kimlik Fotokopileri (Mal Sahibi, Müteahhit, Şantiye Şefi)

·         Ruhsat Müracaat Dilekçesi

·         Müelliflerin İBB ve Büro Tescili, Kimlik Fotokopisi, İmza Sirküleri *

·         Tapu ASLI (terkli)

·         Avan Proje, Vaziyet Planı (varsa)

·         Çap ASLI (Terkli Harita Plan Örneği)

·         Mimari Proje (4 Takım) **

·         Mimarlar Odası'ndan sicil belgesi.

·         Betonerme statik proje (Oda onaylı).

·         İnşaat Mühendisi Oda sicil belgesi.

·         Elektrik tesisatı projesi (Oda onaylı).

·         Elektrik Mühendisi Oda sicil belgesi.

·         Sıhhi tesisat Mekanik projesi (Oda onaylı).

·         Makine Mühendisi Oda sicil belgesi.

·         Zemin etüd raporu.

·         Harita uygulama sorumlusu ve evrakları.

·         Röperli Kroki ASLI (Terkli Aplikasyon Krokisi)

·         Tapu Yazısı

·         İmar Durumu (ASLI son 1 senelik)

·         İstikamet (ASLI)

·         Tescil Makbuzu

·         Kot- Kesit (ASLI)

·         İnşaat Ücret Kağıdı (Mimari)

·         Vekâletname (Mal Sahibinden ASLI)

·         Otopark Ücret Makbuzu

·         Varsa Hissedar Muvafakatnamesi (Noter ASLI)

·         Otopark Taahhütnamesi

·         Müteahhit Taahhütnamesi (Noter Tasdikli ASLI)

·         İnşaat Ücret Kağıdı (Statik)

·         Müteahhit İTO Faaliyet Belgesi (Sicil Kayıt Sureti)

·         Trafo Belgesi (2000m2 üzeri binalarda)

·         Müteahhit Vergi Levhası

·         Tesisat Tahakkuk Fişi

·         İkametgâh Mal sahibi, Müteahhit, Şantiye Şefi

·         Yapı Denetim Makbuzu

·         Şantiye Şefliği Hizmet Sözleşmesi

·         YİBF Değişikliği

·         Şantiye Şefi SSK Kaydı Fotokopisi

·         Proje Sorumluluk Beyanları (Müelliflerin Noterden ASLI)

·         Şantiye Şefliği Oda Yazısı (Mühendis ve Mimarlardan)

·         Müellif Sicil Durum Belgesi

·         Şantiye Şefi Diploması (Teknik Öğr. ve Tekniker (Noterden))

·         YİBF (Yapıya İlişkin Bilgi Formu)

·         Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi

·         Yapı Denetim Taahhütnamesi

·         Yapı Denetim İzin Belgesi

·         İski Atık su Bağlantı Onayı Yazısı

·         İtfaiye Yazısı

·         Sığınak Yazısı

·         23. Madde Fen İşleri Müdürlüğü Yazısı

·         Yol ve alt yapı katılım payı ödendi belgeleri

 

·         MÜRACAATLAR BİZZAT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ  İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILACAKTIR.