İMAR PLANLARI

Alana ilişkin olarak onaylanmış ve yürürlüğe girmiş imar planları bulunmaktadır. En üst ölçekten başlamak gerekirse İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce 15 Haziran 2009 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planında bölge için Sanayi alanı kullanımı öngörülmüştür

          1/25000 Ölçekli İstanbul İli Kuzey Marmara Otoyolu Nazım İmar Planı’nda proje alanının kuzeyinden otoyol geçmekte ve alanın içine kavşak kolu ile erişim sağlanmaktadır. Bu otoyol projesi tamamlandığı takdirde bölgeye erişim en üst seviyede gerçekleşecektir. Proje kapsamında, projede oluşturulan yol ağı, kuzey Marmara otoyolu projesi ile entegre edilerek hazırlanmıştır.

Bölgenin güncel alt ölçekli planları; 1/5000 Ölçekli Hadımköy Bölgesi Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 22.11.2010 tarihinde, Hadımköy Sanayi Bölgesi 1. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi ise 14.01.2011 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu planlarda proje alanı kısmen sanayi, kısmen de ticaret ve donatı alanında kalmaktadır.

 Ancak Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nün 16.02.2012 tarih ve B.11.1, KGM.1.01.06.00 1210.02-06840 sayılı yazısı ve 16.07.2010 tarih ve B.11.1,TCK.1.01.02,00-161114563 sayılı görüş yazıları sebebiyle yürürlükteki 1/1000 Uygulama İmar Planı tadil edilmiştir.  Plan değişiklikleri,    09.05.2012 tarihli Arnavutköy Bel. 48 no’lu Meclis Kararı ile onaylanmıştır.

 

İMAR PLANLARI
İMAR PLANLARI
İMAR PLANLARI
İMAR PLANLARI
İMAR PLANLARI
İMAR PLANLARI
İMAR PLANLARI
İMAR PLANLARI
İMAR PLANLARI
İMAR PLANLARI
İMAR PLANLARI
İMAR PLANLARI
İMAR PLANLARI
İMAR PLANLARI
İMAR PLANLARI