Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Kooperatifimiz 26 Mayıs 2005 yılında “tamamı sanayici ve lojistikci” olan ortaklar tarafından kurulmuştur. Aktif çalışmalarına 2007 yılından  itibaren başlamıştır.Kooperatifimiz Yönetimi İstanbul Arnavutköy ilçesi Deliklikaya Mahallesinde TOKİ marifeti ile 1.100.000.- m2 araziyi kamulaştırma ile kooperatife kazandırmıştır.

Sanayi Bölgemiz İstanbul  İli, Arnavutköy İlçesi Deliklikaya Mahallesinde Bulunan Deliklikaya Sanayi Bölgesi ( DESB ) içinde yer almaktadır. Yapılmakta olan Kuzey Marmara Otoyolu, bağlantı yolu bölgemizin içinden geçmektedir. Gişeler bölgemiz içindedir. Hadımköy Sanayi alanının İstanbul’a en yakın bölgesinde yer almakta olup, yakın gelecekte Kuzey Marmara otoyolunun inşaası ile birlikte Sanayinin giriş ve çıkışı olacak konumdadır. 

Bölgemiz Tem otoyoluna  10 km, İstanbul Merkezine 35 km,  Ambarlı   Limanına  20 km, yapılmakta olan yeni havaalanına 22 km, yapımı  planlanan Halkalı-Avrupa  demiryolu yükleme boşaltma istasyonuna  1 km,   uzaklıktadır.  2018 yılına kadar Marmaray’ın  bölgemize ulaşması planlanmıştır.Arazi üzerinde, ortakların amaçlarına uyğun imar ile ilgili çalışmalara 2009  tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde başlanabilmiştir.

            1-15 Haziran 2009 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesince onaylanarak yürürlüğe giren 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planında bölge için Sanayi alanı öngörülmüştür.

         2-Eylül 2010 tarihinde  1/25000 Ölçekli İstanbul İli Kuzey Marmara Otoyolu Nazım İmar Planı’nda proje alanının kuzeyinden otoyol geçmekte ve alanın içine kavşak kolu ile erişim sağlanmaktadır. Bu otoyol projesi tamamlandığı takdirde bölgeye erişim en üst seviyede gerçekleşecektir. Proje kapsamında, projede oluşturulan yol ağı, kuzey Marmara otoyolu projesi ile entegre edilerek hazırlanmıştır.

3-Bölgenin güncel alt ölçekli planları; 1/5000 Ölçekli Hadımköy Bölgesi Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 22.11.2010 tarihinde,

4- Hadımköy Sanayi Bölgesi 1. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi ise 14.01.2011 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu planlarda proje alanı kısmen sanayi, kısmen de ticaret ve donatı alanında kalmaktadır.

5-Ancak Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nün 16.02.2012 tarih ve B.11.1, KGM.1.01.06.00 1210.02-06840 sayılı yazısı ve 16.07.2010 tarih ve B.11.1,TCK.1.01.02,00-161114563 sayılı görüş yazıları sebebiyle yürürlükteki 1/1000 Uygulama İmar Planı tadil edilmiştir.  Plan değişiklikleri,    09.05.2012 tarihli Arnavutköy Bel. 48 no’lu Meclis Kararı ile onaylanmıştır.

Kooperatif yönetimi Genel Kurul kararları gereği Çevre düzenlemesi tamamlanmış  İmarlı Sanayi Bölgesi içinde,   işyeri inşaatları  için hazır parseller oluşturmak üzere Altyapı çalışmalarına 2012 yılı başından itibaren başlamıştır. Bu faaliyetler tüm ortaklarımızın destekleri ile, Üç yıllık periyotlarla ortaklarımız arasından seçilen beş  kişiden oluşan Yönetim Kurulu, iki kişiden oluşan Denetim Kurulu tarafından yürütülmektedir. 

Kooperatifimizin amacı, ortaklarına  alt yapısı tamamlanmış inşaata hazır  sanayi arsaları tesis etmektir. Parselasyon ve ferdileştirme çalışmaları tamamlanmış olan arsalarımızın    her birinde, alt yapı çalışmalarımız bittiğinde her parsele  ayrı ayrı,

-AG ve OG Elektrik,

 -Temiz su,

-Atıksu,

-Yağmursuyu,

-Doğal gaz,

-Telekomünikasyon,   gibi tüm alt yapı bağlantılarının sanayi parsel içine girişleri yapılmıştır. Ayrıca her parselin caddeye olan cephesinin parsel duvarlarları yapılmış, parsel  girişleri de bırakılmıştır. Ada içi Parsellerin harfiyatları su basman seviyesine getirilerek parsel bazında eşitlik sağlanmaya çalışılmıştır. Harfiyat işlerinde yarma işleri yapılmış, zemini korumak adına dolgu işlerine yer verilmemiştir. Alt yapı çalışmaları  devam etmekte olup, 2016 yılı içinde % 98 oranında tamamlanması hedeflenmektedir.

Sanayi Bölgesi  içinde ortak  alt yapı çalışmaları, bölgemizde yer alan S.S. Özar Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi  ve  S.S. Bahçeşehir Demirciler ve Sanayiciler Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi ile birlikte yürütülmektedir. Her kooperatif hissesi oranında alt yapı harcamalarını finanse etmektedir.

Kooperatifimiz ortak alt yapı çalışmaları yanında parselasyon ile ilgili çalışmalarını tamamlamıştır. Kura marifeti ile ortaklarına 2016 yılının son günlerinde ferdileşme yapılacaktır. Kura sonrasında parsellerin teslimi ortaklara yapılacak ve Sanayi arsası  tahsis belgelerinin dağıtımı  yapılacaktır.

Üst yapı inşaatları Kooperatif Teknik kadrosunun rehberliğinde, Ortaklar tarafından İmar Planlarına uyğun olarak gerçekleştirilecektir.

                                                                                                                                                               KOOPERATİF YÖNETİM KURULU